رباتی که هم می شوید هم تا می زند!!!

هنوز هم وقتی صحبت از کارهای سخت مربوط به شستن و تا کردن لباسها به میان می آید هر کسی از آن ابراز ناخشنودی می کند اما این کار روزمره برای رباتی مانند PR2 که 50 برابر سریعتر از انسان به انجام این کار می پردازد، چندان هم سخت به نظر نمی رسد.
به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران از Popsci، ربات Laundry-Folding با نام تجاری PR2 که یک کارگر خشکشویی است که ممکن است در مغازه خشکشویی محلی خود طرفداران زیادی نداشته باشد، اما هنوز هم پس از شستن هر حوله و قبل از تا زدن، آن را به دقت مورد بررسی قرار می دهد.
این ربات حوله شوی نتیجه کار مشترک محققان دانشگده برکلی کالیفرنیا و برادران Willow Garage است.

/ 0 نظر / 21 بازدید