استفاده از تلفن همراه با پلک زدن

EyePhone موقعیت چشم انسان را بر روی صفحه نمایشگر ثبت کرده و آن را به 9 منطقه در روی مانیتور تبدیل می کند. سپس به دنبال این می گردد که چشم بر روی کدام یک از این مناطق تمرکز کرده است. به محض اینکه نرم افزار، چشم انسان را برای ارائه فرمانها برای مثال باز کردن دفترچه تلفن تشخیص داد کاربر به سادگی می تواند یک پلک بزند. این پلک زدن چشم همان عملکرد کلیک کردن را دارد.براساس گزارش Popular Science، به گفته این محققان در شرایطی که کاربر کاملا در مقابل تلفن همراه قرار گرفته باشد احتمال عملکرد این آلگوریتم 76 درصد و در شرایطی که کاربر در حال حرکت باشد احتمال موفقیت 60 درصد خواهد شد.

این نرم افزار در حال حاضر بر روی تلفن همراه هوشمند نوکیا N810 آزمایش می شود.

به گزارش مهر، دو سال قبل نیز شرکت نرم افزاری آلمانی SuperWise Technologies AG، دستگاهی را ساخت که با گرفتن یک عکس ساده از طریق تلفن همراه می تواند تمام اطلاعات مربوط به شناخت محلی که از آن عکس گرفته شده است را ارائه کند.

این دستگاه ویژه نیز Eye-phone نام دارد و با استفاده از فناوریهای اینترنت، ماهواره و سیسمتهای تشخیص اشیاء ساخته شده است. هنوز این شرکت در مورد استفاده از امتیاز نام محصول خود در این آلگوریتم اظهار نظری نکرده است.

/ 0 نظر / 12 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.