گوگل، مایکروسافت، یاهو ناقضان قوانین امنیتی

مقامات اتحادیه اروپایی اظهار داشتند که برترین موتورهای جستجو می بایستی مدت زمانی را که صرف نگه داشتن اطلاعات و ثبتهای جستجوی خود را تا شش ماه تقلیل دهند.
به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران از CIOL، مقامات اتحادیه اروپا طبق توافقی کلی اعلام کردند که برترین موتورهای جستجوی جهان گوگل، مایکروسافت و یاهو با نگه داشتن اطلاعات برروی کامپیوترهای شخصی کاربران به مدتی بسیار طولانی قوانین سایبری را نقض نموده اند و باید بر طبق قوانین این مدت حفظ و ذخیره سازی اطلاعات بر روی کامپیوترهای کاربران به مدت زمانی بسیار کمتر و حداکثر تا شش ماه تقلیل یابد.
یک گروه 27 نفره از رؤسای امنیتی ملی اروپا اظهار داشتند که آنها از کمیسیون تجارت فدرال آمریکا درخواست خواهند نمود تا بررسی نمایند که آیا این سه غول عرصه جستجوهای اینترنتی قوانین آمریکا و اینترنت را نقض نموده اند یا خیر.
از سال 2008 مقامات حفاظت داده اروپا شرکتها و موتورهای جستجو را وادار کرده است تا نتایج جستجو و جزئیات مرتبط با آن را تا حداکثر شش ماه حفظ و ثبت نماید و حفظ اطلاعات در بازه زمانی بیشتر تخلف از قانون و جرم محسوب می شود.
گوگل، یاهو مایکروسافت بر اجرای این قانون توافق کردند و قرار شد اصلاحاتی را پیرامون نحوه و مدت زمان ذخیره و حفظ اطلاعات اجرا نمایند.
این در حالیست که هیچکدام از موتورهای جستجو فوق الذکر اهمیتی به اجرای قانون فوق اذکر نمی دهند به عنوان مثال گوگل هنوز اطلاعات را به مدت شش ماه در خود حفظ و ذخیره دارد.

/ 0 نظر / 22 بازدید