این خانم از Google Maps شاکیه !!!

هوا تاریک بود و او قبلا هرگز به آن منطقه نیامده بود و نمی دانست که قبل از رد شدن از خیابان باید به دوطرف مسیر نگاه و توجه کند.
به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران از IT World، این ماجرا مربوط به خانم لورا روزنبرگ است که در تاریک روشن صبح هنگام عبور از خیابان تصادف کرده بود و البته نه راننده، نه بی احتیاطی خودش را، بلکه گوگل را مقصر اصلی این تصادف دانسته است.

بر طبق گفته های آقای Allen K وکیل مدافع این خانم، ساعت 6 صبح بوده است و خیابان هم شلوغ نبوده و این خانم از روی نقشه های سرویس Google Maps گوگل مطمئن بوده که در آنسوی خیابان پیاده رویی وجود دارد.
ظاهرا Google Maps این خانم را به عبور از خیابان راهنمایی کرده است و او تصور کرده است که در آن سوی خیابان پیاده رویی وجود دارد. این وکیل افزود هوا کاملا تاریک بوده است و هیچ چراغی در خیابان روشن نبوده است و خانم روزنبرگ هم تا پیش از این به هیچ وجه به این منطقه نیامده بوده است و او با اعتماد به راهنمایی گوگل که می داند پیاده رو در کجا قرار دارند اقدام به عبور از خیابان نموده است و در همان لحظه با اتومبیل عبوری تصادف کرده است زیرا اصلا هیچ پیاده رویی در آنسوی خیابان نبوده است.
آقای Allen K افزود روزنبرگ در تاریخ 19 جولای 2010 تصادف کرده است با اینحال پس از مکاتبه با گوگل، این شرکت عملا هیچ گونه اخطار یا اصلاحی را پیرامون مسیرهای پیاده رو در سرویس Google Maps خود بر روی تلفن های همراه اعمال ننموده است.
با اینحال Sullivan مدیر سرویس Google Maps ضمن واهی خواندن این ادعا اظهار داشت ما متن اخطاریه مبنی بر وجود شناسایی پیاده روها را در تاریخ 8 جولای بر روی سرویس دسکتاپی و 8 نوامبر بر روی سرویس تلفن های همراه قرار دادیم و در سرویس تلفن همراه از پیام خلاصه "Use caution" " احتیاط کنید" استفاده کردیم.
با اینحال بسیاری علی رغم ادعاهای این خانم و وکیلش این ادعا را واهی می دانند و عقیده دارند هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که یک فرد بالغ بی اطلاعی خود از نحوه عبور از بزرگراه را به حساب تکنولوژی تمام کند.

/ 0 نظر / 18 بازدید