شبکه ملی اطلاعات دسترسی به اینترنت را محدود نمی‌کند

شبکه ملی اطلاعات با تکیه بر توان داخل کشور درصدد پیاده‌سازی است که به‌صورت مرحله به مرحله انجام خواهد شد. 

به گزارش بخش خبر شبکه فن آوری اطلاعات ایران از ایسنا، علی حکیم‌جوادی، با بیان این مطلب و با اشاره به اینکه تمام توان سازمان فن‌آوری اطلاعات صرف راه‌اندازی مرحله به مرحله شبکه ملی اطلاعات می‌شود، اظهار کرد: راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به صورت مرحله به مرحله صورت می‌گیرد و در این مسیر از تمام توان و ظرفیت داخل کشور چه در بخش خصوصی و چه دولتی استفاده خواهیم کرد. 

وی درباره موضوع اخیر مبنی بر محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات که برخی رسانه‌ها حول آن مانور بسیاری داده‌اند، اذعان کرد: به هیچ عنوان با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات دسترسی به اینترنت محدود نخواهد شد چراکه هر کدام از شبکه‌ها تأمین‌کنندگان سرویس مجزایی دارند و در عمل هیچ تداخلی با یکدیگر نخواهند داشت. 

رییس سازمان فن‌آوری اطلاعات با تأکید بر اینکه شاکله شبکه ملی اطلاعات بر دوحوزه زیرساخت و دسترسی قرار دارد، ابراز کرد: در حوزه زیرساخت از شبکه در دست شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده خواهیم کرد و در حوزه دسترسی هم از امکانات مخابرات، اپراتورها و شرکت‌های PAP و مخابراتی بهره خواهیم برد. 
وی افزود: این شبکه ملی اطلاعات با اتصال جز به جز شبکه‌های دیگر از جمله شباب، مالیاتی،گمرک و اخیرا شبکه سلامت وزارت بهداشت کامل خواهد شد و به هدف نهایی خود خواهد رسید.

/ 0 نظر / 8 بازدید